• Kontakt

Hörselrådgivning

Hörselrådgivningen riktar sig till dig med hörapparat eller är i behov av andra tekniska hörselhjälpmedel.

Målsättningen med hörselrådgivningen är att:

  • I hemmamiljö motivera dig som har en hörapparat att använda den kontinuerligt.
  • Du som fått tekniska hjälpmedel kan få råd, stöd och träning i hur man använder hjälpmedlen på rätt sätt.
  • Du som bär hörapparat ska få hjälp med byte av batteri och slang samt rengöring av öronproppar.
  • Ta kontakt med hörcentralen om inte hjälpmedlen fungerar tillfredsställande.
  • Informera anhöriga, hemtjänst och vårpersonal om vad det innebär att vara hörselskadad.
  •  

Under fliken "Kontakt" ovan får du information om vart du kan vända dig.

Servicen är kostnadsfri.

Sidan uppdaterad 2020-09-30 av