• Kontakt

Kontakta oss

Biståndshandläggare i kommunen hjälper dig som har frågor kring korttids- och växelvård, särskilt boende, dagverksamhet, trygghetslarm, anhörigstöd, med mera.

Kontaktpersoner

Telefontid, måndag-fredag klockan 08.30-09.30

  • Bor du i Malungs centrala delar utom västra sidan av bron: Kontakta: Stefan Eriksson, telefon: 0280-183 39
  • Bor du i norra kommundelen: Kontakta: Marie Lindberg, telefon: 0280-183 71

  • Bor du på västra sidan om bron, i Öje, Malungsfors, Yttermalung eller Finnmarken: Kontakta: Britt-Mari Danielsson, telefon: 0280-184 38

Ansökan om stöd LSS

Telefontid, måndag-fredag klockan 08.30-09.30

Sidan uppdaterad 2022-04-20 av