• Kontakt

Ledsagare

Ledsagning

Insatsen ges till personer med behov av delaktighet i samhället, men som på grund av sin funktionsnedsättning är hindrad till detta. Orsakerna till behovet är många gånger den fysiska miljöns otillgänglighet. 

Ledsagning ingår i hemtjänsttaxan nivå 1-3, avgiften fastställs efter ditt omvårdnadsbehov och grundar sig på din inkomst.

Sidan uppdaterad 2021-06-22 av