• Kontakt

Rehabilitering

I kommunens ansvar ingår att ge rehabilitering och habilitering samt tillhandahålla hjälpmedel, till dem som bor i särskilda boendeformer eller i eget boende.

Rehabpersonalen arbetar till stor del konsultativt. Det vill säga genom att ge omvårdnadspersonalen instruktioner om varje individs behov av träning och aktivitet i syfte att återfå eller bibehålla fysiska och psykiska funktioner. På så sätt kan personalen väva in detta i omvårdnaden och i det naturliga rörelsemönstret så kallat vardagsrehabilitering. Rehabpersonalen ger i viss omfattning individuellt träning och behandling.

En stor och viktig del i rehabpersonalens arbete är att individuellt utprova hjälpmedel för att kompensera funktionsnedsättningar. Hjälpmedel har stor betydelse både för den boendes välbefinnande och för personalens arbetsmiljö.

Inom rehab finns arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Sidan uppdaterad 2022-03-31 av