• Kontakt

Arbetsmarknadsenheten​

Malung-Sälens kommun vill aktivt kunna påverka arbetsmarknadsfrågorna.

Ett meningsfullt arbete

Arbetsmarknadsåtgärder är en statlig angelägenhet, och kommunen har i liten utsträckning en laglig skyldighet att bidra med åtgärder. I praktiken finns dock ett stort intresse från Malung-Sälens kommuns sida att kunna påverka arbetsmarknadsfrågorna.

Ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitik ligger hos kommunstyrelsen, som också sätter mål för verksamheten. Socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan är samarbetspartners.

Syftet med insatserna är att ge personer som inte kommit in på eller som förlorat kontakten med arbetsmarknaden ett meningsfullt arbete, praktik eller utbildning samt erbjuda stöd som ger möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. 

Personer som kan vara aktuella är de som anses ha en svag ställning på arbetsmarknaden till exempel långvarigt arbetslösa eller sjukskrivna och personer med funktionshinder. 

Sidan uppdaterad 2021-03-09 av