Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Mosjön

Verksamheten vid Mosjön ligger strax norr om centrala Malung och här jobbar medarbetarna med allt från trätillverkning till målning, bistår de kommunala förvaltningarna och står för pensionärsservicen kommunen erbjuder.

Mosjöfixarna

Mosjön har ett flertal olika verksamheter, vilket skapar utrymme för att kunna erbjuda varje enskild individ ett meningsfullt arbete.

Mosjön ansvarar för cirka 30 mil kommunala leder i Sälenfjällen. Mosjön tillverkar bland annat kryss, bygger broar, spångar och drar spår.

Är du över 70 år och pensionär eller funktionshindrad? Då är du berättigad att få kostnadsfri hjälp inom Malung-Sälens kommun. Du bekostar nödvändigt material och personal från Mosjön hjälper dig att utföra sysslan. Några exempel på servicetjänster till pensionärer är sandning, snöskottning och gräsklipning som utförs till rabatterad kostnad. Andra enklare tjänster som exempelvis påfyllnad av sand och uppsättning av gardiner utförs gratis. Även försäljning och sågning av ved till pensionärer erbjuds.

Mosjön erbjuder service till kommunens olika verksamheter i form av flyttning, specialbeställda snickerier, fastighetsservice och tillverkning av förråd och lekstugor. Torrtoaletter, sandlådor, badbryggor, fågelstugor och komposter är exempel på produkter som tillverkas i snickeriet.

Mosjön ansvarar även för skötseln av informationstavlorna vid infarterna till Malung.

Sidan uppdaterad 2020-09-01 av