• Kontakt

Dödsfall och begravning

I stunder av sorg kan det vara svårt att tänka klart. Du kan få dock du råd om vad som rent praktiskt måste ordnas när en närstående har gått bort.

Reaktioner på sorg

Sorg kan visa sig på många olika sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust.

Yngre barn har mindre egen erfarenhet och har svårt att förstå både sin sorg och döden. Barn behöver därför mycket stöd och omtanke när någon som står barnet nära dör.

Klängighet och svårighet att bli tröstad är reaktioner som det lilla barnet kan visa upp. En annan vanlig reaktion hos barn är rädsla för att bli övergiven. Om barnet mist en eller flera närstående och ingen annan person uppfyller barnets behov av trygghet, närhet och omsorg kan barnet utveckla en depression.

Tonåringars reaktioner kan färgas av att det är mycket annat som pågår i deras liv, till exempel frigörelse från föräldrarna. En del vill inte vara hemma och lever istället ett vilt uteliv. Andra kan ta ett överdrivet stort vuxenansvar hemma.

Vanliga reaktioner hos barn/ungdomar när en närstående dör

  • Sömnsvårigheter och mardrömmar.
  • Ledsamhet, längtan och saknad.
  • Ilska och utåtagerande beteende.
  • Skuldkänslor och funderingar kring varför dödsfallet inträffade.
  • Huvudvärk, magont och muskelvärk.

Socialtjänsten erbjuder stöd och råd och vid behov inkallas POSOM-gruppen som är kommunens krishanteringsgrupp.

En ungdom kan själv vända sig till ungdomsmottagningen för att få stöd och hjälp.

Svenska kyrkan har diakoner med stor erfarenhet av att samtala om sorg och ge stöd till familjer i kris. Det finns också grupper för barn som mist någon närstående inom Svenska kyrkan i länet.

Vid allvarliga tillstånd hos barn och ungdom har BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) i Mora Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.ansvar för den psykiatriska barn- och ungdomsvården.

Din församlingspräst kan ge dig stöd och hjälp inför en begravning. De har också många kontakter med begravningsbyråer på orten som kan hjälpa till med alla praktiska frågor. Borgerlig begravning innebär en förrättning utanför kyrkans eller annat samfunds ordning.

Kontakta din församling för mer information.

Sidan uppdaterad 2021-02-17 av