• Kontakt

Borgerlig begravning

Svenska kyrkan är ansvarig för begravningar i Sverige och är skyldig att se  till att även de som inte är med i ett kristet samfund får en  begravningsplats.

Begravningsverksamheten finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skattesedeln. Det som ingår i begravningsavgiften är gravsättning, grav på allmän kyrkogård eller särskild gravplats, kremering, transporter, och lokal för förvaring och begravningsceremoni.

Begravningsombudet kontrollerar

I varje kommun finns det ett begravningsombud som kontrollerar att detta fungerar och att begravningsavgiften från personer som inte tillhör Svenska kyrkan endast används till att bekosta begravningsverksamheten.

Vid frågor om borgerlig begravning är du välkommen att kontakta begravningsombudet:

Ingegerd Lindfors
Lindängsvägen 2
785 60 Djurås
mobilnr: 076-1977400
mail: lindangsvagen@gmail.com

Begravningsförrättare

Vem får förrätta en borgerlig akt? Många begravningsbyråer har egna officianter som genomgått Sveriges Bergravningsbyråers Förbunds utbildning för borgerliga begravningsförrättare. I en del kommuner finns också särskilt utsedda begravningsförrättare.

För den som önskar kan en anhörig, arbetskamrat eller annan person förrätta begravningsakten. Här finns inga lagliga hinder. Rådgör gärna med personalen på begravningsbyrån i de här frågorna.

Sidan uppdaterad 2021-03-02 av