• Kontakt

Bouppteckning och dödsboanmälan

När en person dör ska en bouppteckning utföras. Om den dödes tillgångar är små kan det räcka med en dödsboanmälan.

När en person dör ska normalt bouppteckning förrättas inom tre månader från dödsfallet. Uppteckningen ska skickas till skattemyndigheten för registrering. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden.

Om den dödes tillgångar inte överstiger kostnaderna i samband med dödsfallet, det vill säga när kostnaderna för begravning med mera är högre än värdet i dödsboet, samt det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i boet, kan man göra en dödsboanmälan istället för en bouppteckning.

Dödsboanmälan görs av handläggare på Socialtjänsten. Man ska inte betala några räkningar eller röra några tillgångar innan beslut tagits om dödsboanmälan kan ske.

Sidan uppdaterad 2020-03-04 av

Karta