• Kontakt

Budget- och skuldrådgivning

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivare kan ge dig råd och stöd på vägen mot en lösning på din situation. Ofta när man själv inte ser några lösningar, kan vi tillsammans hitta nya infallsvinklar och söka nya gångbara sätt att komma vidare.

Råd som fokuserar på skulderna

Lösningen kan bestå av:

  • Hjälp med att göra upp en budget för ditt hushåll.
  • Råd om hur din ekonomi skulle kunna förändras till det bättre.
  • Hjälp att kontakta dem som har fordringar på dig, till exempel inkassobolag och Kronofogden.
  • Förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation.
  • Hjälp att upprätta förslag till frivilliga överenskommelser.

Och om din skuldsituation redan är ohållbar:

  • Råd som fokuserar på dina skulder och förslag för att hitta lösningar, steg för steg.
  • Information om hur en skuldsanering går till.
  • Råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen. Exempelvis hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning.

För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan vi räkna fram realistiska betalningsförslag. I samråd och tillsammans kan vi också arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Tillsammans kan vi se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Sidan uppdaterad 2018-10-16 av