• Kontakt

Skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Har du problem med dina skulder kan du ansöka om skuldsanering. Efter genomförd skuldsanering, vilket vanligtvis tar fem år, kan du vara skuldfri.

Kort om skuldsanering

Många fler skulle kunna få skuldsanering - du kanske är en av dem?

Skuldsanering har man möjlighet att få om man har så stora skulder att man inte kan betala dem under en överskådlig tid. Man kan ansöka om skuldsanering, och får man den beviljad. betalar man enligt en betalningsplan. Denna är upprättad enligt Kronofogdens normer och utifrån vars och ens förmåga. Vanligtvis är betalningsperioden fem år. Efter genomförd skuldsanering är man fri från skulderna.

Att söka skuldsanering

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten på en särskild blankett. Du kan ladda ner den direkt eller beställa postleverans via kronofogdemyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också beställa ansökningsblanketten på kronofogdemyndighetens servicetelefon, tel: 0771-73 73 00.

Du kan också få hjälp med ansökningen och även få ekonomisk rådgivning av kommunens budget- och skuldrådgivare, tel. 0280-18109

Vad händer efter ansökan?

Kronofogdemyndigheten prövar om du uppfyller skuldsaneringslagens krav för att få en skuldsanering. Om din ansökan blir godkänd kommer ett förslag till skuldsanering att skickas till dig och till dem du är skyldig pengar, för att ge möjlighet att påverka planen. Om någon av dem säger nej till förslaget kan Kronofogdemyndigheten ändå besluta om skuldsanering för dig. Om du beviljas skuldsanering och själv går med på förslaget, betalar du enligt en betalningsplan under vanligtvis fem år. Betalningsplanen är baserad på din förmåga att betala och Kronofogdens normer för existensminimum.

Sidan uppdaterad 2021-09-28 av