• Kontakt

Familjerätt

Vårdnad, boende och umgänge

Samarbetssamtal

Om du och ditt barns andra förälder inte kan lösa frågor kring umgänge och vårdnad finns det möjlighet att beställa en tid för samarbetssamtal hos oss. Genom samarbetssamtal kan föräldrar få hjälp att komma fram till en gemensam syn på frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Målet för samtalen är att nå en samförståndslösning. Överenskommelsen skall ta hänsyn till barnets behov och önskemål och kan ibland också leda till ett juridiskt bindande avtal föräldrarna emellan. Initiativet till samarbetssamtal kan antingen komma från tingsrätten eller från föräldrarna själva.

Vårdnads- boende- och umgängesutredningar

Om föräldrarna inte lyckats lösa vårdnads- och umgängesfrågorna på egen hand, eller med hjälp av samarbetssamtal hos oss, kan det bli så att någon av föräldrarna istället går till tingsrätten. Inför tingsrättens avgörande inhämtar de då underlag bland annat i form av en utredning från socialtjänstens familjerättshandläggare.

Yttranden och upplysningar till domstol

Ibland begär tingsrätten upplysningar eller yttranden från socialtjänsten under en pågående tvist, exempelvis för att få information inför en interimistisk dom (en dom som säger hur det ska vara tills vidare, i väntan på att slutligt beslut tas av domstolen)

Sidan uppdaterad 2020-03-04 av

Karta