• Kontakt

Adoption

Adoption är ett sätt att bilda familj som betyder att man tar emot ett barn som sitt eget. Barnet kommer ofta från ett annat land med en annan kultur.

Att adoptera ett barn kräver stor eftertanke och planering då det är en omvälvande omställning att få ett barn till familjen. Även om ni väntat och längtat under lång tid kan det vara svårt att föreställa sig hur det kommer att bli och det krävs goda förberedelser för att vara mentalt beredd på de känslor som ni kommer att konfronteras med.

Om ni bestämt er för att adoptera ett barn ska ni lämna en ansökan till socialtjänsten. För att vi ska kunna bedöma huruvida ni ska få ett medgivande eller inte, görs en grundlig utredning. Det är krav på att blivande adoptivföräldrar genomgår en förberedande utbildning om adoption. Vår rekommendation är att utbildningen sker innan ansökan och utredning påbörjas. Ett beslut om medgivande får inte fattas innan utbildningen har genomförts. För mer information om utbildningen kan ni ta kontakt med socialtjänstens familjerättshandläggare.

Make, makas eller partners barn

Det händer ibland att styvföräldrar vill adoptera sin make, makas eller partners barn. Styvföräldern kan då ansöka hos Tingsrätten om att få adoptera barnet. Familjerätten gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Socialnämnden yttrar sig till Tingsrätten som fattar det slutgiltiga beslutet.

Mer information

Vill ni veta mer? Då rekommenderar vi er att besöka MFOF:s Myndigheten för Familjerätt Och Föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. MIA har det övergripande ansvaret för adoptioner från andra länder

Sidan uppdaterad 2020-03-04 av

Karta