• Kontakt

Faderskap

När ett barn föds meddelar sjukhuset detta till skattemyndigheten.

Om barnets mor är gift registreras maken automatiskt som far till barnet.

Om barnets mor inte är gift skickar skattemyndigheten ett meddelande till socialtjänsten. Socialtjänsten har då till uppgift att klargöra vem som är far och därefter få detta registrerat genom en s k faderskapsbekräftelse. Innan detta skett har barnet formellt sett ingen far.

Socialtjänsten tar kontakt med modern och bokar sedan in ett möte med henne och fadern då en faderskapsbekräftelse görs. Om det finns några oklarheter kring vem som är far sker en faderskapsutredning.

Det finns också möjlighet för de som väntar barn att själva ta kontakt med socialtjänsten för att göra en faderskapsbekräftelse redan innan barnet fötts.

Sidan uppdaterad 2020-03-04 av

Karta