• Kontakt

Separation, skilsmässa

För barn är det svårt när föräldrarna går skilda vägar

Därför finns det anledning att som förälder anstränga sig för att kunna samarbeta kring gemensamma barn och detta kan kommunens familjerätt vara behjälplig med.

Inom familjerätten hanteras frågor om vårdnad, boende och umgänge. I samband med skilsmässa eller separation erbjuder socialtjänsten rådgivning och stöd samt samarbetssamtal.

Samarbetssamtal

Föräldrar som står inför en separation eller som lever åtskilda och som önskar ett bättre samarbete och hjälp att hitta lösningar kring barnets vårdnad, boende och umgänge erbjuds samarbetssamtal. Samtalen är kostnadsfria och genomförs tillsammans med er föräldrar och en familjerättssekreterare.

Avtal

Avtal om vårdnad, boende och umgänge kan godkännas av socialnämnden om båda föräldrarna är överens om innehållet och socialnämnden ser att det är till barnens bästa. Ett avtal som godkänts av socialnämnden har samma giltighet som domstolens beslut. Att upprätta avtal och få det godkänt av socialnämnden är kostnadsfritt.

Utredning

På domstols initiativ görs utredningar i vårdnads- boende- och umgängesärenden. Även samarbetssamtal kan ske på uppdrag av domstol.

Sidan uppdaterad 2020-03-04 av

Karta