• Kontakt

Stöd vid våld i nära relationer

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

I Mora, Orsa, Malung-Sälen och Älvdalens kommuner kan vi erbjuda en öppen insats till personer utsatta för våld i nära relation, till personer som utövar våld samt till barn som bevittnat våld mellan närstående genom Familjefrid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. All kontakt med Familjefrid är kostnadsfri och vi för inga journaler.

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa.

Barnahus i Dalarna  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.är en samverkan mellan flera myndigheter, där målet är att erbjuda barn, som varit utsatta för våldsbrott i nära relationer och sexualbrott oavsett relation, ett omhändertagande som är anpassat utifrån barnets behov. Barnahus kan också lämna rådgivning kring dessa frågor.

Sidan uppdaterad 2022-04-20 av