• Kontakt

Ansök om stöd LSS

För att ha rätt till insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) behöver man tillhöra någon personkrets.

De som kan vara aktuella är personer:

  • med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • med betydande och bestående begåvningsmässig funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och medför betydande svårigheter i den vardagen och därmed ett omfattande behov av stöd och service

Ansökan LSS Pdf, 55.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2022-02-07 av