• Kontakt

Avgifter LSS

Insatserna enligt LSS är i princip avgiftsfria, vissa undantag gäller enligt
18-20 §§ LSS och 5-6 §§ förordningen (1993:10909) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

I anslutning till en insats enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) får skäliga avgifter tas ut för bostad, kost, fritidsaktiviteter samt kulturella aktiviteter.

I dokumentet Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Pdf, 373.8 kB, öppnas i nytt fönster. framgår vilka avgifter som gäller för Malung-Sälens kommun.

Sidan uppdaterad 2021-04-27 av