• Kontakt

Boende med särskild service

Verksamheten ansvarar för service och boende för personer med funktionsnedsättning, i ordinärt respektive särskilt boende.

I Malung-Sälens kommun finns ett antal gruppbostäder för målgruppen.

Hälso- och sjukvård

Inom boende med särskild service ansvarar sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster för att leda det dagliga arbetet med sjukvård och rehabilitering utifrån den enskilda individens behov.

Sjuksköterskorna är tillgängliga dygnet runt och varje vårdtagare har tillgång till en ansvarig sjuksköterska.

Sidan uppdaterad 2021-11-29 av