• Kontakt

Daglig verksamhet, sysselsättning

Daglig verksamhet är till för vuxna personer med funktionsvariationer.

I centrala Malung finns två dagverksamheter, Dagcenter och Buskgården.

Målsättning är att erbjuda vuxna med funktionsvariationer en meningsfull daglig verksamhet, så att de kan tillvarata och utveckla sina personliga resurser och bli så självständiga som möjligt.

Utifrån den övergripande målsättningen upprättas en individuell målsättning och åtgärdsplan som bygger på varje omsorgstagares behov och önskemål.

Verksamheten innefattar legojobb åt olika firmor och praktikplatser för omsorgstagare. Exempel på aktiviteter för omsorgstagarna är: Teater, målning, broderier, återvinna och göra eget papper, musik i grupp, utflykter, bokläsning, data, träningskök, återvinning och enklare träning för att upprätthålla olika funktioner. I verksamheten görs även små alster som sedan säljs till allmänheten.

Sidan uppdaterad 2021-09-08 av