• Kontakt

Kontaktperson

En kontaktperson ska vara en medmänniska för en person med funktionshinder. Insatsen innebär att kontaktpersonen ska stödja den funktionshindrade att komma ut i samhället, bryta isolering och delta i olika aktiviteter.

För att kunna få en kontaktperson måste man ansöka om det hos kommunen. 

Vill du bli kontaktperson?

Ett meningsfullt uppdrag

Vad förväntas av en kontaktperson?

Vad som förväntas av en kontaktperson beror på den hjälpsökandes behov.

Det kan handla om att lyssna och vara tillgänglig samt vara en förebild, hjälpa till att bryta ett destruktivt beteende, hjälpa den enskilde och dennes närmaste i personliga angelägenheter alternativt att vara en kompis och ett stöd.

Du och den du är kontaktperson åt får själva komma överens om vad ni vill göra när ni träffas.

Några exempel är att träffa den enskilde, kanske någon gång i veckan eller mer, ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet. Kontaktpersonen uppmuntrar fritidsaktiviteter, är ett personligt stöd för den enskilde att bättre kunna ta eget ansvar och aktivera sig. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt.

En kontaktperson har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd för.

Ställs det några särskilda krav?

  • Det behövs inga särskilda kvalifikationer men allmänt kan man säga att kontaktpersonen bör tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor.
  • Vara intresserad av hur andra människor har det.
  • Vara minst 18 år för att kunna få ett uppdrag.

Får man någon ersättning?

Som kontaktperson tjänar du inga stora pengar. Du är inte anställd utan har ett uppdrag. Det innebär att du får ersättning för omkostnader och även ett arvode en gång i månaden. Hur stort arvodet är beror på hur mycket ni träffas och hur uppdraget ser ut.

Intresserad? Ta kontakt!

Marianne Jonsson-Lill, Enhetschef

Telefon: 0280-186 53

Sidan uppdaterad 2020-11-30 av