• Kontakt

Invandring och etablering

Alla kommuner i Sverige tar idag emot ensamkommande flyktingbarn.
Antalet barn baseras på kommunens storlek.

Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket har huvudansvaret för mottagandet av asylsökande, ensamkommande barn vid deras ankomst till Sverige och prövar barnets rätt till asyl.

Kommunens ansvar

Det är kommunen som har ansvaret för de ensamkommande flyktingbarnens boende, omvårdnad, skola och fritidsaktiviter, som är av stor betydelse för ungdomarnas fortsatta utveckling och möjligheter i Sverige. Det är en socialsekreterare som utreder och fattar beslut som rör barnen utifrån socialtjänstlagen. Migrationsverket utreder om barnen har skäl att få stanna i Sverige. Migrationsverket betalar alla kostnader för de ensamkommande barnen.

Rätt till god man

Barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar har behov av någon som kan företräda dom, till exempel i kontakten med olika myndigheter. En anhörig kan inte företräda ett ”ensamkommande barn” och därför ska en god man utses. Läs mer om vad god man innebär. 

Arbetsförmedlingen ansvarar för nyanländas etablering

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanländas etablering i samhället. Arbetsförmedlingen ansvarar för att upprätta en planering för varje arbetsför vuxen samt beslutar om ersättning för den enskilde mot deltagande i upprättade insatser de första 24 månaderna i kommunen.

Svenska för invandrare (SFI)

För den som är nyinflyttad till Sverige och saknar kunskaper i det svenska språket finns möjlighet att läsa SFI - svenska för invandrare.

Du har rätt att delta i SFI-studier om du:

  • 20 år eller äldre.
  • Folkbokförd i Malung-Sälens kommun.
  • Saknar kunskaper i svenska.

Så kan du hjälpa

Anmäl intresse att bli familjehem
Vi är i ett stort behov av fler familjehem och är oerhört tacksamma för alla som vill ställa upp. Som familjehem tar du emot ett eller flera barn och får samtidigt handledning och stöd av kommunen. En viss ersättning utgår också. Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan bli god man
Alla ensamkommande flyktingbarn behöver en god man. Vi har fått in många intresseanmälningar men har ständigt i behov av fler goda män. Läs mer här.

Klädinsamling till flyktingar
Rädda Barnen/Internationella föreningen i kommunen tar emot kläder till de nya som anländer.

Film
Malung-Sälens kommun prioriterar arbetet med etablering av nyanlända. Arbetet har varit mycket framgångsrikt tack vare ett bra samarbete med bland annat besöksnäringen. Titta gärna på filmen här:

Sidan uppdaterad 2022-02-03 av