• Kontakt

Missbruk och beroende

Stöd kring alkohol och droger

Dricker du för mycket eller känner du oro för någon i din närhet?

Vi kan alla vid något tillfälle i livet behöva lite extra stöd eller hjälp. Många gånger räcker det med några goda råd och i andra fall kan det behövas andra lösningar.

Har du funderingar eller frågor så tveka inte med att höra av dig.

Du kan ringa till missbruksgruppen för att få stöd och rådgivning gällande alkohol och droger, både när det gäller dig själv, en nära vän eller anhörig. Vi kan tillsammans diskutera eventuella stödinsatser. Om behov och vilja finns kan olika vård- och behandlingsinsatser beviljas på hemmaplan i öppenvård eller på något lämpligt behandlingshem.

Vi gör alltid en personlig bedömning i varje enskild fråga.

Vi har självklart tystnadsplikt!

På hemmaplan kan missbruksgruppen erbjuda:

  • Utredning med metodstöd
  • Motiverande samtal
  • Alkoholrådgivning
  • Behandling i grupp eller enskilt
  • Anhörigstöd
  • Kontaktperson
  • Eftervård

Under "relaterat innehåll" nedan hittar du mer information.

Sidan uppdaterad 2021-02-09 av

Karta