• Kontakt

Ny i Sverige

Kommuntalet för Malung-Sälens kommun 2022 är 12 personer.

Personer med uppehållstillstånd.

Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning från Migrationsverket utifrån sitt kommuntal och sin årsplanering.
Kommuntalet för Malung-Sälens kommun 2022 är 12 personer.
Dessutom tar kommunen emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i kommunen samt ensamkommande barn. 

De personer som enligt bosättningslagen ska erbjudas hjälp att ordna boende är nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) samt anhöriga till dessa personer om de har ett beviljat uppehållstillstånd och ingår i samma hushåll. Anvisningar till kommunen omfattar i nuläget nyanlända som vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden och kvotflyktingar

Kommunen ansvarar  för undervisning i sfi, samhällsorientering och annan vuxenutbildning, samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunen ansvarar också för försörjning för de personer som inte har rätt till en etableringsplan.

Sidan uppdaterad 2022-02-03 av