• Kontakt

Integrationscentrum

Integrationscentrum fungerar som en serviceinstitution för alla kommuninvånare när det gäller etableringsfrågor

Kommunens ansvar

Malung-Sälens kommun tar emot och bosätter nyanlända med uppehållstillstånd.

För flyktingar som tagits emot efter första december 2010 gäller lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända. Lagen innebär att staten genom arbetsförmedlingen nu har det samordnande ansvaret för flyktingens etablering.

Malung-Sälens kommun har ansvaret för:

  • Mottagande
  • Bostadsförsörjning
  • Att ge praktisk hjälp vid bosättning
  • SFI-undervisning
  • Samhällsorientering 100 timmar
  • Skola och förskola
  • Övriga insatser för barn och ungdomar
  • Socialt stöd


Sidan uppdaterad 2022-02-03 av