• Kontakt

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en utbildning om det svenska samhället för dig som är ny i Sverige.

Samhällsorientering är en utbildning om det svenska samhället för dig som är ny i Sverige. Kursen ger dig viktig information om hur Sverige fungerar. Det gäller praktiskt vardagsliv, utbildning, arbete, bostad, hälsa, sjukvård, barn och familj. Det handlar också mycket om dina rättigheter och skyldigheter samt de gemensamma demokratiska värderingar vi bygger vårt samhälle på.

Utbildningen ges på ditt modersmål och är minst 100 timmar.

Vem kan gå på samhällsorientering? 

  • Om du är nyanländ och har en etableringsplan
  • Om du kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz
  • Om du är folkbokförd i en kommun
  • Om du har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning
  • Om du har fyllt 18 men inte 65 år och inte går på gymnasieskola

Du kan söka utbildningen under de 3 första åren i Sverige.

Om du är osäker på om du har rätt till Samhällsorientering eller vill anmäla dig, ta kontakt med:

Integrationscentrum Tel: 0280-186 83

Kursen är GRATIS.

Sidan uppdaterad 2022-02-03 av