• Kontakt

Psykisk ohälsa

De allra flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas, en nära anhörig, vän eller arbetskamrat.

Alla mår dåligt ibland

Du kan inte alltid vara glad och du behöver tillåta dig själv att känna det du känner. Ibland fungerar inte livet som du vill. I perioder kan du uppleva att du saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt du önskar

Vilket stöd kan man få?

I kommunen finns olika verksamheter och stöd som är till för att underlätta ditt vardagliga liv. 

Stöd och hjälp kan du även få från landstinget, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och olika intresse- och anhörigföreningar.

Om du känner att du inte mår bra får du här nedan tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Sidan uppdaterad 2021-09-01 av