• Kontakt

113 13 - info vid allvarliga olyckor och kriser

Sveriges nationella informationsnummer 113 13 ska ge invånare information vid stora olyckor och kriser. Man kan också lämna information på 113 13.

All information som lämnas av 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum.

Ofta kan SOS Alarm, med sin centrala roll i samhället, bekräfta att något har inträffat. Den verifierade informationen kommer, beroende på händelse, från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer.

Läs mer om 113 13 hos krisinformation.se  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-08-18 av