Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Räddningsregion Bergslagen

Den 12 maj 2020 startade Räddningsregion Bergslagen (RRB), en ny, gemensam, operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland. RRB vill ha mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser.

– Jag ser fram emot detta samarbete då det på ledningsnivå stärker Räddningstjänsten, säger räddningschef i Malung-Sälen Per Hampus.

Räddningsregion Bergslagen omfattar 42 kommuner med 740 000 invånare. I området finns 17 räddningstjänster med 110 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 7500 larm. Systemet bemannas gemensamt av de ingående räddningstjänsterna. Varje räddningstjänst finns fortfarande kvar som egen organisation i sin kommun. Men det operativa samarbetet på ledningsnivå blir utökat och en integrerad del av varje räddningstjänst.

Samarbete gällande räddningsledning och resurser

I korthet innebär Räddningsregion Bergslagen ett nära samarbete när det gäller räddningsledning och användning av resurser som brandmän, fordon och materiel. Detta ger de ingående räddningstjänsterna bättre förutsättningar att

• snabbt få mycket resurser till en olycksplats
• leda stora insatser
• hantera samtidiga, komplexa och långvariga händelser.

Gemensam ledningscentral i Örebro

Ledning på skadeplats och i systemet som helhet bedrivs från en ny, gemensam ledningscentral på brandstationen i Örebro som är samlokaliserad med SOS Alarm. De ingående räddningstjänsterna bidrar till räddningscentralen på olika sätt.

SOS Alarm en viktig del i systemet

SOS Alarm är också en viktig del i systemet. Deras operatörer sköter utlarmningen och bidrar till att rätt resurser larmas till varje insats.

KONTAKT:
Räddningschef Per Hampus
0280-182 61
per.hampus@malung-salen.se

Sidan uppdaterad 2020-05-15 av