• Kontakt

Stöd till anhöriga

Kommunen kan erbjuda stödinsatser för dig som hjälper och vårdar anhörig eller närstående, oavsett diagnos eller ålder.

Kontakt: Karin Birgersdotter 0280-183 43

Adress: Moravägen 14B

Ladda ned broschyr här >>> Pdf, 983.9 kB.

Anhörigstöd

Anhörigstödjare är ett personligt stöd till dig som hjälper och vårdar en anhörig eller närstående i det egna hemmet. Det kan gälla praktiska frågor eller ”någon att prata med”. Anhörigstöd är frivilligt och kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt.

Samtalsgrupper

Vill du ingå i en grupp där du och andra anhöriga kan stötta varandra?

Stödsamtal

Vill du hellre ha enskilda samtal? Självklart kan du få det.

Hembesök

Har du svårt att lämna din närstående ensam för ett samtal? Vi kan komma till dig.

Information

Vill du veta mer om din närståendes sjukdom eller funktionsnedsättning? Vi kan be någon att komma och informera.

Sidan uppdaterad 2021-10-26 av