• Kontakt

Synpunkter på vården

Som patient ska du få bra vård av god kvalitet och du ska bli bemött med respekt av vårdpersonalen. Du ska få tydlig information om din hälsa och din vård. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Kontakta Patientnämnden

Du kan göra en anmälan till Patientnämnden och då få hjälp av en handläggare. Händelsen i din anmälan kan ha inträffat i hälso- och sjukvården, tandvården eller kommunal vård i Dalarna. Den kan också beröra flera kliniker inom vården.

När Patientnämnden tagit emot ditt ärende registreras den och utgör underlag för handläggning. Ärendet skickas vidare till berörd instans inom vården. Patientnämnden utreder inte vad som hänt, utan fungerar som en länk till vården och bevakar att du får svar.

Handläggningstiden är cirka 4 veckor och för ärenden gällande barn under 18 år 2 veckor. Du får svar från vården antingen muntligt (telefonsamtal, möte) eller skriftligt.

Sidan uppdaterad 2021-12-06 av