• Kontakt

Trygg och säker

Malung-Sälens kommun arbetar aktivt med att skapa en trygg kommun att leva och vistas i.

Målet är att minska antalet olyckor och dess följder. För att nå målen har kommunen beslutat att arbeta inom följande områden:

  • Brandskydd
  • Barnsäkerhet
  • Fallolyckor
  • Trafiksäkerhet
  • Brottsförebyggande
  • Naturolyckor
  • Folkhälsa
  • Krisarbete


 

 

Sidan uppdaterad 2021-06-22 av