• Kontakt

Trafik och infrastruktur

Malung-Sälens mål är att du ska kunna transportera dig tryggt och säkert på våra allmänna vägar, oavsett om du är bilist, cyklist eller gångtrafikant. Kommunen ansvarar, tillsammans med Trafikverket och vägföreningar, för våra gator och vägar.

Malung-Sälens kommun har idag cirka 375 000 kvm hårdgjorda ytor inom före etta stadsplaneområdet, samt cirka 85 400 kvm övriga vägar att sköta väghållningen på.

Sidan uppdaterad 2022-01-03 av

Karta