• Kontakt

Renhållning och snöröjning

Det helägda kommunala bolaget Vatten och Avfall i Malung Sälen AB (Vamas) ansvarar för att avfallshanteringen bedrivs enligt kommunens renhållningsordning och avfallsplan samt i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar.

Läs mer om vatten, avlopp, renhållning och Vamas här >>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Service- och teknikförvaltningen sköter snöröjningen

På gator och vägar inom stadsplan ansvarar kommunen för snöröjning och halkbekämpning. Europa-, riks- och länsvägarna i kommunen sköts av Trafikverkets entreprenör. Utanför stadsplanelagt område är det vägföreningar som sköter väghållningen.

Sidan uppdaterad 2021-09-13 av