Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Torg och allmänna platser

I de lokala ordningsföreskrifterna reglerar kommunen vad som gäller för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. De lokala ordningsföreskrifterna kan sägas komplettera ordningslagen.

Alla arrangemang som sker på allmän plats är tillståndspliktiga. Ansökan om tillstånd görs hos polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Malung-Sälens kommun finns det både kommunala och privata parkeringar som du kan använda.

Alla parkeringsplatser är gratis!

Felparkeringsavgift

  • För felparkering på plats som avser rörelsehindrad gäller felparkeringsavgiften 600 kr
  • För all annan felparkering gäller felparkeringsavgiften 400 kr.

I vår kommun är det Polisen som sköter tillsynen av parkeringsplatser.

Sidan uppdaterad 2020-06-23 av