• Kontakt

Trafikinformation

Väg 66 Tandö-Bu rustas upp

Hösten 2021: Gång- och cykelporten vid Östra Lillmon gjuts.

Till porten användes 112 kubikmeter betong och det kom totalt 15 lastbilar. Gjuthastigheten för den här gång- och cykelporten var mellan 14 och 55 kubikmeter per timme beroende på om det var i väggar, vingar, valv eller kantbalkar gjutningen ägde rum. Det är viktigt att gjutningen går långsamt så att formen inte spricker.

Efter cirka 10 timmar var all betong pumpad ner i formen.

Sommaren 2021:

Entreprenören lägger trummor, arbetar med ny förbifart, breddar vägen och planerar för den stora avstängningen i augusti.

Trumma läggs ner vid det som ska bli den nya sträckan av väg 66 och förbifarten vid nya bron i Risätra asfalteras.

Varför genomförs vägbygget?

Vägen är smal, sikten är dålig vid flera backkrön och det finns flera snäva kurvor utmed sträckan. Det finns också flera korsningar och många direktutfarter från fastigheter.

Väg 66 har stor betydelse för såväl Malung-Sälens kommun som de stora turistanläggningarna i Sälenfjällen. Under vintersäsongen är trafikintensiteten tidvis hög, med toppar på över 9 000 fordon/dygn. Årsgenomsnittet är cirka 2 500 fordon/dygn. Vägen är också viktig ur transportsynpunkt.

foto: Trafikverket

Trafikverkets planerade åtgärder

  • 4,5 km av befintlig väg ska rustas upp för att förbättra trafiksäkerheten.
  • Vi kommer bygga ny väg på cirka 2,5 km från gamla småskolan i Rissätra mot Rissätra skola och sedan längst väg 1044 tills den ansluter mot befintlig väg 66.
  • Det blir en 9 meter bred tvåfältsväg.
  • Nya gång- och cykelvägar, 3 meter breda, ska byggas öster om väg 66.
  • Vi kommer att stänga ett stort antal direktutfarter, kvar blir cirka 30 st.
  • Vi bygger två nya gång- och cykelportar i betong, i Östra Lillmon samt i Bu. Till dessa kommer vi även bygga två pumpstationer för avvattning.
  • Två rörbroar som ska leda bort vatten i bäckarna vid Oforsvallabäcken och Buvallabäcken byggs, de blir 3 meter i diameter.
  • Hastigheten blir 80 km/h längs hela sträckan.

Läs mer om Tandö-Bu-projektet hos Trafikverket Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2022-01-03 av