• Kontakt

Trafik och gator

Service- och teknikförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av gator inom före detta stadsplaneområdet samt 21 km övriga vägar inom kommunen, förutom genomfarterna som tillhör Trafikverket.

Kommunens ansvar

Ytorna är fördelade enligt följande:

  • 41 km gator eller 267 936 kvadratmeter
  • 4,7 km GC-vägar eller 14 953 kvadratmeter
  • 29,6 km gångbanor eller 50 315 kvadratmeter
  • 1 660 parkeringsplatser eller 42 134 kvadratmeter
  • 21 km övriga vägar eller 85 396 kvadratmeter

Frågor och önskemål
Har du frågor eller önskemål kring driften och underhållet av kommunens gator och vägar kontaktar du Service- och teknikförvaltningen 0280-181 55.

Övrigt

Grävarbeten allmän mark

För att förbättra planeringen och utförandet, samt förenkla rutinerna vid grävning i allmän mark, har Malung-Sälens kommun tagit fram anvisningar för grävarbeten. Pdf, 357.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-12-03 av