Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Trafik och gator

Service- och teknikförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av gator inom före detta stadsplaneområdet samt 21 km övriga vägar inom kommunen, förutom genomfarterna som tillhör Trafikverket.

Kommunens ansvar

Ytorna är fördelade enligt följande:

  • 41 km gator eller 267 936 kvadratmeter
  • 4,7 km GC-vägar eller 14 953 kvadratmeter
  • 29,6 km gångbanor eller 50 315 kvadratmeter
  • 1 660 parkeringsplatser eller 42 134 kvadratmeter
  • 21 km övriga vägar eller 85 396 kvadratmeter
Frågor och önskemål
Har du frågor eller önskemål kring driften och underhållet av kommunens gator och vägar kontaktar du Service- och teknikförvaltningen.

Therese Eriksson
gatu- och parkchef
0280-182 13
therese.eriksson@malung-salen.se

Övrigt
  • Europa-, riks- eller länsvägar är Trafikverketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvar.
  • Vid problem med brunnar, både vatten och avlopp, kontakta VAMASlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • En karta som hjälper elbilster att hitta laddplatser hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Information om driftsbidrag för enskilda vägar finner du här.PDF

Grävarbeten allmän mark

För att förbättra planeringen och utförandet, samt förenkla rutinerna vid grävning i allmän mark, har Malung-Sälens kommun tagit fram anvisningar för grävarbeten.PDF

Sidan uppdaterad 2020-09-09 av