• Kontakt

Klipp häcken

Hur träd och häckar är utformade är en viktig fråga för trafiksäkerheten.

Klipp häcken! Du kan rädda liv!

Detta gäller dig som har en hörntomt:

Som du ser av teckningen bör växtligheten inom den så kallade sikttriangeln inte vara högre än 70 cm över gatuplanet.

Detta gäller 10 meter åt vardera hållet från gatukorsningen.

Ut och kolla!

Det här gäller också dig som har hörntomt:

Har du en gång- eller cykelväg som korsar en gata utanför din tomt?

Då är avståndet som är den så kallade sikttriangeln bara 5 meter in på gång- eller cykelvägen men fortfarande 10 meter utmed gatan.

Ut och klipp om detta gäller dig! Innan det händer något allvarligt.

Det här gäller dig som har tomt intill gatan:

Bäst är givetvis - för trafiksäkerheten - att du inte har träd eller buskar som växer långt över gångbanan och gatan utanför din tomtgräns. Men om det gör det gäller följande:
Du måste ta bort växtligheten upp till 4,6 meter. Annars kan grenarna slå de gående i ansiktet eller skymma sikt och trafikmärken, samt hindra stora fordon och arbetsmaskiner.

Vägledning

Har du några frågor så är du välkommen att kontakta oss.

Vi är tacksamma för ideér och förslag som gäller gator, beläggningar, växtlighet och trafiksäkerhet.

 • Vilken typ av häck ska du ha? Ska den vara friväxande eller klippt, hög eller låg, vintergrön eller lövfällande?
 • Varför vill du ha en häck? För avgränsning, för att skydda från insyn, för att skydda mot vinden?
 • Har du tid att sköta din häck eller skall den sköta sig själv? Och hur stor plats får den ta?
 • Sätt häcken minst 60 cm från tomtgränsen, mot gatan eller gångbanan.
 • Plantorna skall normalt vara ca 3 på varje löpmeter.
 • Samråd med din granne om en gemensam häck eller be om hans syn på det du tänker plantera.
 • Vinterklippning gör du redan i februari - mars.
 • Sommarklippning gör du bäst i juli.
 • Bok, avenbok, gran och tuja ska du inte toppa förren de har nått rätt höjd.
 • Tycker du marken mellan din häck och tomtens gräns verkar tom och öde? Pröva då med en marktäckande låg växt. Eller lägg några rader med kuller- eller gatsten. Släpp loss fantasin!
 • Tänk på att stora träd och buskar inte bör placeras inom 2 meter från tomtgränsen.
Sidan uppdaterad 2021-06-22 av